Home >> שיעורי קבלה >> כך כתוב
כך כתוב

כך כתוב

האם מותר לנו לשנות מילים מטקסט המקורי ולפרש את הכתוב בו? מותר לנו לשנות את המילים של טקסט קבלי מקורי אם זה לצורך ההפצה. רב"ש אמר לא פעם שכדאי לעשות כך עם כתבי בעל הסולם וכתביו שלו כדי שיהיו יותר מובנים.

בעל הסולם ורב"ש משתמשים בשפה מאוד גבוהה. אמנם יש לזה סיבה, אך אנו צריכים לשכתב את דבריהם כדי שיהיו יותר מובנים לקהל הרחב, כמו שאנו עושים עכשיו עם ספר הזוהר והופכים אותו ל"זוהר לעם". וודאי שזה קלקול, ואנחנו אפילו לא יודעים עד כמה.

מקובל כותב מרמת ההשגה שלו, ואם אני מפרש, כביכול, את מה שכתב מקובל, זה חייב להיות טעות, אבל הטעות היא רק כלפי המדרגה העליונה ולא כלפי המדרגה התחתונה.

אנו מכינים את החומר למתחילים ונותנים להם כניסה לחכמת הקבלה. עד דרגה שלנו הם יוכלו להתקדם, ולמעלה מזה כבר ילמדו את החומר של המקובלים.

חובה לקרא מהמקור כי ממנו מגיע המאור המחזיר למוטב, אבל לטובת ההפצה מותר, יחד עם קריאה מהמקורות, לשכתב את המאמרים בצורה פשוטה יותר.