Home >> עצות וקטעים >> יחס לחברה
יחס לחברה

יחס לחברה

התגלות העולמות קורית לפי שינוי היחס שלי כלפי החברה. התקדמות יכולה להיות רק ביחס לחברה, ורק את היחס הזה אנחנו צריכים לתקן. הדבר היחידי שנתון לשינוי זה היחס שלי לסביבה, ובתוך שינוי היחס הזה אני יכול לראות את המציאות בצורה אחרת. אני מתייחס לאחרים לפי התכונות הבהמיות שלי, ולפי זה אני מגלה את העולם הזה. כשאני מתייחס מעט אחרת, אני מגלה עולמות עשייה, יצירה, בריאה… במה משתנים העולמות האלה? בכלום. רק היחס שלי יכול להשתנות, ואנחנו חייבים להיות כל הזמן ברגישות לנתון הזה. זו הנקודה החשובה ביותר.