Home >> מילון מושגים >> יגיעה ותענוג
יגיעה ותענוג

יגיעה ותענוג

מהו הקשר בין תענוג ויגיעה. כשהאדם מתייגע עבור עצמו, הוא לא מרגיש תענוג ביגיעה, אלא הוא נותן יגיעה כדי שאחר כך הוא יוכל לקבל ממנה פירות, ואם הוא היה יכול לקבל את הפירות מיד, ללא יגיעה, אז הוא היה ברצון מוותר עליה. לעומת זאת כשהאדם מתייגע לא למען עצמו, אלא בשביל מישהו שהוא אוהב, אז ככל שהיגיעה שלו היא גדולה יותר, כך הוא מרגיש תענוג גדול יותר בזמן שהוא מתייגע והוא לא ירגיש תענוג אם הוא סתם ייתן מתנה ויראה איך שמקבל המתנה נהנה ממנה. כלומר הפירות בשבילו נמצאות בתוך היגיעה עצמה, היגיעה שהוא עושה, הופכת בעצמה להיות התענוג.