Home >> עצות וקטעים >> יגיעה הכרחית

יגיעה הכרחית

תתייגע עד שתהיה ראוי כי יגעת ומצאת – תאמין.
מה שמסתיר מאיתנו את הבורא זה חוסר הרגישות שלנו. את הרגישות הזו אפשר להעלות רק על ידי עליות וירידות, על ידי חיפוש ובירורים – על ידי יגיעה. המחשבה שיגעתי ולא מצאתי היא מכשול שניתן לנו מלמעלה כדי שנתגבר עליו, אבל אין דבר כזה, ואסור להראות לחברה שאתה עייף מהיגיעה הפנימית. תתייגע עד שתהיה ראוי – יגעת ומצאת תאמין.