Home >> עצות וקטעים >> יגיעה איכותית

יגיעה איכותית

מהי יגיעה איכותית ואיך לעודד עצמי לתת יגיעה שכזו ולא ליפול לשגרה ?

ככל שהאדם מתקדם כך הוא נעשה יותר עצלן, הכל קשה יותר, אך הכל מכוון לכך שהיגיעה

שלו תהיה יותר איכותית – ככל שאני עצלן יותר כך התייגע יותר וזאת משום שהעצלן צריך למצוא

הצדקה בכדי להניע עצמו (למשל ע"י הגדלת חשיבות המטרה דרך הסביבה), ולכן היגיעה קשה

ואיכותית יותר. אם כן, האדם צריך להמציא לעצמו סיבות שיגרמו לו לעשות תנועה מסוימת, למצוא

הצדקה לתנועה.