Home >> מילון מושגים >> חלל פנוי
חלל פנוי

חלל פנוי

מה הפירוש של "חלל פנוי" בעבודה הרוחנית. "חלל פנוי" הוא הדחייה, הרתיעה והריחוק בינינו שאותם אנו צריכים לגלות ולתקן. כלומר "חלל פנוי" זאת הרגשה פנימית שאני לא רוצה להיות מחובר עם אחרים בכלום, לא רוצה להיות בקשר איתם, לא רוצה להיות תלוי בהם, לא רוצה אותם וגם שלא ירצו ממני שום דבר. ב"חלל" הזה שמתגלה, אחר כך אנחנו מתחילים את התיקונים שלנו, ומבלי שהאדם מנסה לעשות כמה פעולות על מנת להתחבר עם האחרים למרות שהוא לא רוצה, ה"חלל" הזה לא מתגלה.