Home >> עצות וקטעים >> חיסכון רוחני
חיסכון רוחני

חיסכון רוחני

השקעה בקבוצה היא חיסכון רוחני שמקדם אותנו על פני מצבים קשים. השקעה בקבוצה היא חיסכון רוחני שעוזר לנו להתקיים ומקדם אותנו על פני מצבים קשים. הדרך הטובה ביותר לצאת מנפילה זה להשקיע מראש בקבוצה, עוד לפני הנפילה, ורצוי להשקיע בקבוצה קצת יותר ממה שהרצון שלי רוצה. אם אני משקיע את המאמצים שלי בקבוצה, כשיהי לי קשה הכוח הזה יחזור אלי בחזרה והנפילות יהיו פחות קשות ויותר קצרות.