Home >> מילון מושגים >> חיים נצחיים
חיים נצחיים

חיים נצחיים

מהם חיים נצחיים ברוחניות? הרוחניות בנויה על הכלי המיוחד שבו אנחנו מחזיקים את עצמנו למעלה מהחיסרון, הכלי נבנָה בצורה  כזו שהאדם צריך ויכול להתעלות מעל לרצון שלו ולבנות כלי דהשפעה. בכלי דהשפעה  בו הוא נמצא, האדם  מקבל יכולת להיות במגע תמידי עם התענוג ולא לכבות את החיסרון, אלא ההפך, בעזרת המגע עם התענוג הוא יכול להגדיל את החיסרון יותר ויותר, וכך בלי גבול. זה נקרא עבודה ב"ג' קווים", ב"זיווג דהכאה דלא פסיק", וזה נקרא "החיים הנצחיים", הרגשת החיים הנצחיים. אצלנו החיים נעלמים מפני שאנחנו לא מסוגלים להחזיק את הנקודה הזאת, את הרגע זה.