Home >> מילון מושגים >> חזרה בזמן

חזרה בזמן

מהי חזרה בזמן ברוחניות ?

שאלה: הזמן ברוחניות יכול ללכת אחורנית? זאת אומרת, האם אני יכול לחזור למצבים שכבר הייתי בהם?

תשובה:  אין בעיה בכלל היות ומדובר בשרשרת הרשימות ואתה יכול לטייל בה, בכל השרשרת הזאת, לאן שבא לך. אם אתה בעל מסך, אז אתה בעל יכולת להיות בכל מצב, ולכן אתה יכול לקחת כל רשימו ולממש אותו. אבל בעצם אף אחד מהמתקדמים לא רוצה לרדת בחזרה כי אין בזה ממש תועלת.

יש באמת מצבים כאלה שחייבים לרדת וחייבים להיות שם לאיזה זמן מה, זאת אומרת למטרת פעולות מסוימות. זה קורה בדרך כלל כלפי התחתונים, כדי שיהיה אפשר להיות איתם בקשר ואז אני צריך לעשות פעולה של חזרה לאחור. אבל אני עושה את הפעולה הזאת בפרצוף שנקרא "שערות", על ידי כך שאני הגדול עושה על עצמי עוד העתקה מוקטנת וכך אני מתייחס לתחתונים. אבל סתם כך לרדת, לחזור לאחור, זה נגד מטרת הבריאה. איך מישהו רוחני יכול לעשות דבר כזה?