Home >> שיעורי קבלה >> חג גדול ליהודים
חג גדול ליהודים

חג גדול ליהודים

כמו כל סיפור אחר בספרי המקורות של העם היהודי, המתואר במגילת אסתר אינו סתם סיפור היסטורי יפה אלא תיאור של התרחשויות פנימיות, הקורות בתוך האדם במהלך התפתחותו הרוחנית, וכולנו נצטרך לעבור זאת. בני ברוך מסבירים את המשמעות האמיתית, העמוקה והנסתרת של מגילת אסתר על פי חכמת הקבלה.

הסיפור הפנימי
את סיפור המגילה כולנו מכירים מילדות, אך, כאמור, לכל פרט ופרט בסיפור הזה יש משמעות פנימית, וכל התרחשות המתוארת בו מספרת לנו  על התהליך הרוחני שהאדם עובר ועל המתרחש בתוכו פנימה. חכמת הקבלה, מסבירים בני ברוך, מלמדת אותנו כי כל מה שקורה במציאות הוא תוצאה של מידת החיבור הרוחני בינינו. חורבן מתרחש בעת פילוג ושסע ואילו גלות וגאולה מגיעות כאשר החיבור הפנימי בינינו חזק ויציב. השגשוג החיצוני הוא תוצאה מהשגשוג הפנימי.

על פי חכמת הקבלה, מגילת אסתר מתארת את המאבק המתקיים בין שני הרצונות הקיימים בתוך כל אדם, ובתוך עם ישראל. המן מייצג את הרצון החומרי, הדורש להישאר בחיים המוכרים לו, ומרדכי מסמל את הרצון לחיבור פנימי ואהבה, שאנו אמורים להעלות על פני שאר הרצונות המתקיימים בנו. צו ההשמדה המלכותי נגד עם ישראל הוא נסיונו של הרצון החומרי להשמיד את הרצון הפנימי לחיבור, הדורש ויתורים רבים, שהרצון החומרי אינו רוצה לעשות.

אז מה היה לנו שם?
בני ישראל יצאו לגלות לאחר חורבן בית ראשון והתפזרו בממלכתו העצומה של אחשוורוש. החורבן התרחש בגלל הנתק שנוצר בינינו ושנאת החינם העמידה את העם היהודי בסכנת השמדה של ממש. מרדכי היהודי, אותו רצון פנימי ששואף לחזור לחיבור ואחדות, מצליח לעשות זאת בתחבולות ותכסיסים, מאחד את העם ומציל אותו.

השינוי מתחיל מבפנים
חכמת הקבלה מסבירה עוד כי האנטישמיות המתגלה היום בעולם, שנאת היהודים בכלל ושנאת ישראל בפרט, הם העתקה חיצונית של אותם כוחות ממש עליהם מדובר במגילת אסתר. האנטישמיות היא רק  מסר ששולח לנו הנשמה שאומרת שזה הזמן ליצור את השינוי הפנימי הנדרש, לפני שיהיה מאוחר מדי.

אבל, כמו שלמגילה יש סוף טוב, גם בחיים שלנו האנטישמיות יכולה להיפסק ולהפוך את עורה, אם רק נצליח להעלות את מרדכי על פני המן – כלומר להגדיל את חשיבות הפנימיות שלנו על פני החיצוניות. ככל שנאחד בין כל היהודים ונשחזר את קשרי הערבות ההדדית בינינו, כך תקטן האנטישמיות, כאילו מעצמה, ותדעך. כשהחיבור בינינו יהיה מושלם וחזק, תיפסק האנטישמיות לחלוטין והעולם יראה אהבה ואהדה כלפינו.

חג גדול ליהודים
היכולת להתחבר קיימת בנו, אומרים בני ברוך, בכל רגע ורגע. כל שעלינו לעשות הוא למצוא את מרדכי, את הרצון לחיבור, ולהגדיל את חשיבותו בעינינו עד שהוא יהיה חזק יותר מהמן. לימוד חכמת הקבלה הוא הדרך היחידה לעשות זאת, והדרך היחידה להביא את העם היהודי לשגשוג, ולמעמדו האמיתי בעולם – עם סגולה ואור לגויים, שילכו אחרינו ויתחברו איתנו באהבה. אז יהיה חג גדול ליהודים ולעולם כולו.