Home >> עצות וקטעים >> זירוז ההתפתחות
זירוז ההתפתחות

זירוז ההתפתחות

בזמן לימוד, באות המון מחשבות זרות. האם הן מועילות לנו, ומהי הכוונה הנכונה, בה עלינו להיות ? החשוב הוא לזרז את קצב ההתפתחות שלנו. אנו צריכים, לדאוג להגברת קצב "החלפת המצבים". כלומר, עלינו לחזק עוד יותר את הקשר עם הסביבה, ולפי מאמצינו יתגלה האור. בדרכנו ישנן הרבה כוונות, מעשים ומחשבות שתוקפות, הכל ומהכל מגיע אלינו בזמן לימוד. אל לנו להתפעל מהמחשבות הללו יותר מדי, עדיף להשאר רגועים. מצבי רוח, נפגעתי או לא, זה לא רלוונטי ולא חשוב לנו. הכל זה התפעלות בתוך האגו שלי. העיקר הוא זירוז הזמנים !