Home >> עצות וקטעים >> התקדמות נכונה
התקדמות נכונה

התקדמות נכונה

מהם הסימנים להתקדמות בלימוד הזוהר ? לימוד מכתבי מקובלים לא מתבצע לשם הלימוד עצמו, אלא הלומדים מתקבצים יחדיו ומשתוקקים לדבר אחד בלבד, לסגולה שבלימוד – למאור המחזיר למוטב. רק בזה יש להתרכז.

התקדמות בזוהר, כמו גם בשאר כתבי מקובלים, היא רק במידת משיכתו של האדם לאותו הכוח שהוא רוצה לגלות, שאליו הוא משתוקק, הכוח שיפקח את עינייו ויפתח את ראשו וליבו.  

ההתקדמות היא לא בהבנה, זו לא אוניברסיטה ! לא באנו לכאן בכדי למלא את הרצון לקבל שלנו ואת שכלנו. באנו לכאן בכדי לרכוש כילים חדשים.