Home >> שיעורי קבלה >> התפתחות חוכמת הקבלה

התפתחות חוכמת הקבלה

בעזרת חכמת הקבלה, במקום שיולידו אותך בייסורים, אתה מוליד את עצמך בצורה חיובית. חכמת הקבלה ניתנה לאדם כדי שיתקדם בדרך קצרה ונעימה במקום בדרך ארוכה ומכאיבה.

מהי חכמת הקבלה?
לפי הגדרתה, חכמת הקבלה היא אמצעי לגילוי הבורא – הכוח היחיד שפועל ושולט, ומולו הנברא הנשלט וחסר הישע. ותפקיד חכמת הקבלה לקשור את השניים.

הבורא
הבורא נסתר מהנברא לא בגלל שהוא נסתר, אלא בגלל שתכונות הנברא לא מגלות את הבורא. לכן צריך לשנות את תכונות הנברא לתכונות האחרות, ואז הוא יהיה דומה לבורא ויגיע לאותה צורת הקיום כמו הבורא.

חוכמת הקבלה בתקופת הבית השני
עד חורבן הבית השני, חכמת הקבלה – הגורם המקשר בין הנבראים לבין הבורא – הייתה קיימת בעם ישראל, ומהחורבן והלאה הסתלק אותו הקשר בין הבורא לנברא. ובדורנו בעל הסולם פעל לחדש אותה עבור כל הכלים השבורים, הנמצאים בניתוק ובריחוק מדימוי לבורא. ולכן חכמת הקבלה שמגלה בעל הסולם לדורנו שונה מזו שהייתה לפני כן, כי היא מגיעה לאנושות ההרוסה, שאותה צריך לעורר בדרך ארוכה ובשלבי התפתחות ייחודיים, עד שהיא תתחיל לגלות את הבורא.

מחיצת הברזל
לפער, למחיצה שקיימת בנו, שאנו לא מסוגלים להתחיל לגלות את הבורא, בעל הסולם קורא "מחיצת הברזל" – מחיצה כל כך גדולה וחזקה, שלא תסתלק מעצמה. ואת אותה המחיצה שנמצאת בליבו של כל אדם ואדם, עם כל ההתפתחות שלה שנבעה משבירת הכלים – דעות קדומות, שיטות ואמונות למיניהן ועוד, בעל הסולם מתיימר לפוצץ במפעלו. ואנו רק מקבלים את האמצעים לפיצוץ מחיצת הברזל מבעל הסולם, אך לאחר מכן עלינו להשתמש באמצעים אלה בעצמנו.

המציאות שלנו
בימינו, הגענו בהתפתחותנו לשלב בו בני האדם צריכים לגלות את הקשר שלהם עם הבורא, בהכרה עצמית. אך רובה של האנושות לא רואה כל עניין בזה, ולכן האנושות מגיעה למבוי סתום בהתפתחותה, ולא יודעת איך להמשיך ולהתפתח הלאה.

הקבלה כמדע
חכמת הקבלה היא מדע נסתר ויש עליה דעות רבות ומשונות ממה שהיא באמת. ותוך 2000 שנה התפתחו המון דעות לגביה, ולכן אפילו מי שמתעניין בה עדיין עלול להיות מושפע מדעות אלו.

האנושות במאה ה-20
במאה ה-20 האנושות הגיעה למצב שבו היא עברה מהתפתחות האגו הבודד להתפתחות באגו האינטגרלי, ובמקביל התרחקה לחלוטין מחכמת הקבלה.

התגלות חוכמת הקבלה
חכמת הקבלה תתגלה בכלל ישראל רק כשכל העולם ידרוש זאת מאיתנו. לא יכול להיות שישראל יתעורר אם העולם לא ידרוש זאת, כי אין לישראל שום צורך להתעורר אם הם לא עובדים עבור העולם. לכן אנחנו, בעלי האמצעים שיודעים את זה, חייבים להפיץ את חכמת הקבלה בצורות שונות בכל העולם. מתוך זה תהיה התעוררות והבנה איך לתקן את המשבר, ואז בהתאם לזה "עמי העולם יישאו את בני ישראל על כתפיהם ויביאום לירושלים".

מה קורה כשרוכשים את הרגשת הזולת?
כשאני רוכש הרגשת הזולת, ההשפעה, אני מקבל כלים יותר רגישים ואז אני מזהה את התכונות הפנימיות שלי. אין דבר חדש בעולם, חוץ מהתפתחות הרגישות שלי. הרגישות פותחת לנו את הראייה.

ה"כפתור" של הבחירה החופשית
כל דבר נתון בא מלמעלה – אתה מנוהל במאה אחוז לרגע זה, ומרגע זה והלאה הכל בידיך, בבחירה חופשית. ובכל מצב ומצב עליך לחפש את "כפתור ההפעלה" הזה בין כל אלף ה"כפתורים", ולברר מה אתה יכול לסובב על ידו במצבך הנוכחי. כך יוצא שעל ידי הכפתור הזה אתה מפעיל את כל שאר הכפתורים.

למה גורמת הבחירה החופשית?
הבחירה החופשית מחייבת את האדם להגיע לקבוצה, לסביבה, ולהימצא תחת השפעתה. ואם אתה נמצא תחת השפעת הסביבה, בקשר עימה, אתה תופס את ה"כפתור" הזה ומשנה את הגורל שלך.

איך לחיות ללא סבל
אותן צורות הקשר שלא נמצאות בקשר לפי מידת התפתחותך הנוכחית, פועלות עליך כשליליות, ומזמינים בך ייסורים, המעוררים אותך כדי שתתקן אותם, כדי שתכניס אותם לקשר. זה כל ההבדל בין דרך תורה ודרך ייסורים, ועל ידי הקבוצה אתה יכול לגלות את התכונות הללו ולהכניס אותם לחיבור. וללא תיקון תכונותיך הפנימיות הללו, תסבול מהן, כי על ידן היית צריך להתקשר לכל המערכת.