Home >> עצות וקטעים >> התפעלות פנימית
התפעלות פנימית

התפעלות פנימית

כיצד לשמור על ההתפעלות בכל רגע? זה דווקא דבר חיובי לשכוח את ההתפעלות מייד. למה ? כדי שבכל רגע ורגע תהייה בבעייה ובמחשבות והתלבטויות, ואז תתממש זכות הבחירה שלך. אילו מחשבות והתלבטויות ? לגבי החיים, משמעותם, איפה אתה נמצא, אז תדע לבחור מה לעשות וכיצד להתקדם, איזו עבודה פנימית לעשות, כך שהסביבה שאתה בונה לעצמך, היא זו שתקדם אותך ותבנה אותך. אסור להיות רגוע מידי, צריך לחשוב כל הזמן על המצב ואיך להתקדם.