Home >> שיעורי קבלה >> התמונה השלמה
התמונה השלמה

התמונה השלמה

מאותו הרגע שנתחיל לעבוד בחיבור, נרגיש שינויים מיידיים לטובה – כי כוח החיבור, הכוח השולט בטבע, יתחיל לפעול בנו

העבודה שלנו מתחילה מזה שאנחנו משתוקקים לצאת מעצמנו לחיבור, והיציאה לחיבור נמדדת במידה שהיא מנוגדת לרצון שלנו. ודווקא כוחות ההתנגדות הללו הם "עזר כנגדו", המראים לאדם היכן הוא צריך לתקן את עצמו.

העיקר הוא לא להתייאש  – בהחלט לא דורשים מהאדם יותר ממה שהוא יכול לתת, העיקר שירצה לתת. מתוך המאמץ הזה לרצות, מגיע הרצון עצמו – "יגעתי ומצאתי".

אתה מרגיש שאתה משפיע בזמן שאתה חש שכוח הבורא פועל דרכך, ואתה חש שאתה נמצא בשמחה מחוץ לך ומבצע פעולות עליונות.

לא כל כך קשה להגיע להשפעה אם אנו נמצאים בערבות הדדית. הקושי הוא בלהגיע לחיבור לחברה, אך לאחר השגת הערבות, השגת הרוחניות היא ללא מאמצים כבירים.

בזמן הלימוד אני צריך לדמות לעצמי את התמונה השלמה: שכל הקבוצה ואני מחוברים יחד, בגוף שלם, ולצרף לזה את כל העולם.

כיום מתגלה בעולם כוח הבינה ככוח השולט, והגילוי שלו מתחיל להציב בפנינו תנאים – שאנו צריכים להתחיל להתאים את עצמנו אליו, בטוב או ברע – הבחירה היא בידינו.

אנו נמצאים בעולם אין סוף, במצב השלם, והתיקונים הם רק על ההרגשה. אנו צריכים להרגיש שחבר לנו וכתוצאה מכך נגיע לגילוי היכן אנו נמצאים. אנו בסך הכל מוסיפים הכרה עצמית.

 המצב כיום לא פחות מאיים מאותו המצב שהיה טרם מלחמת העולם השניה, אבל כיום אנו נמצאים בתנאים טובים לעין ערך, ואנו צריכים לקחת את מה שכתב בעל הסולם בתחילת שנות ה-40 ולממש את זה.

על אותו חלק ישראל שנמצא בכל מדינה ומדינה ברחבי העולם, לתפקד כלפי המדינה שבה הוא נמצא, כפי שתנועת הערבות מתפקדת כלפי עם ישראל – כל קבוצה כלפי העם שלה, וכל הכלי העולמי כלפי כל העולם.

כמו אז גם היום – חוץ מחיבור אין שום פתרון.

אם אתה אוהב את השני אתה לא מרגיש שהוא מפריע לך. לכן רק אם נאהב אחד את השני נוכל להסתדר – כך זה עובד בטבע.

אין לנו שונאים בעולם הזה – הבעיה היא בתוכנו בלבד.

אנו צריכים להרגיש שכל העולם הוא משפחה אחת – לזה אנו צריכים להגיע.

השינוי לטובה במדינה ובכל העולם תלוי בהתקדמות לחיבור של מי שהתגלתה בהם הכנה לזה, כי הכל מתחיל מפנימיות.