Home >> שיעורי קבלה >> השקעה הופכת לאהבה
השקעה הופכת לאהבה

השקעה הופכת לאהבה

איך מגיעים למצב שהקשר בינינו יהיה חשוב לי יותר ממני? כתוב "נעשה ונשמע". אתה יכול לעשות דברים בלי רצון, על ידי הבושה והכבוד, ואתה יכול לבוא ולהשפיע לחברה. 

האגו שלנו מחזיק אותנו ודוחף אותנו להיות במצב נוח עם הסביבה. תשתמש בזה. כל התורניות, האחריות בקבוצה, כל מיני קשרים עם החברים, הכל זה בשביל להיראות טוב בעיני החברה. תתחיל לעבוד בזה, תתחיל להשפיע לקבוצה, ועל ידי ההשפעה שלך אליהם, ההשקעה שלך בהם, הקבוצה תהפוך לדבר יקר בשבילך.
כמה שאתה משקיע יותר בחברה אתה יותר מכניס את עצמך בתוכה, ואז, אחרי שהשקעת בהם כל כך הרבה, אתה לא יכול לעזוב אותם. הקבוצה הופכת לחלק ממך ואתה לחלק ממנה, אתה דואג לחברה כי היא ממש שלך, ואז אתה מתחיל לאהוב.