Home >> שיעורי קבלה >> השינוי הפנימי שלנו

השינוי הפנימי שלנו

כיום אנחנו צריכים לבנות בתוכנו תבנית חדשה, ממש לשנות את עצמנו מבפנים. שנבנה בינינו יחסים חדשים, עולם חדש…

התפתחות האדם
האדם מגלה בתוך עצמו יותר ויותר הבחנות פנימיות וכך הוא גדל, ובסוף ההתפתחות מתגלה בו נקודת הבושה – הבחנה נוספת שהאור בורא בתוך הרצון, שבה הוא נותן לו הרגשה עצמית. כלומר שלא יתפתח רק בדרגות דומם, צומח וחי, ששם ההתפתחות היא ישרה, אינסטינקטיבית, שהאור מזמין את ההתפתחות הזו בתוך הרצון, אלא שהרצון ימצא לעצמו, בתוך עצמו, עוד סיבה לצורת ההתפתחות הנוספת שנקראת "האדם".

מגמת התפתחות חדשה
זוהי נקודת משבר בהתפתחות הרצון, כי הרצון שהיה מתפתח כל הזמן על-ידי האור בצורה ישירה, עכשיו צריך לעשות שינוי בכל ההסתכלות שלו על החיים, בתפיסתו. ולהבין שמעתה והלאה הוא הולך להתפתח לפי מגמה אחרת – הוא הולך להזמין את השפעת האור עליו ובזה להקדים את האור בפעולתו עליו.

נקודת מפנה ביחס להתפתחות
אדם שמגיע לחכמת הקבלה, מגיע בהדרגה להבנה ולהכרה שהוא נמצא בנקודת המשבר; שהוא הולך להתפתח מצורה בלתי מגמתית, מודעת, בלי לקבוע שהוא רוצה להתפתח מעצמו, ועובר דרך נקודת מפנה ביחס שלו להתפתחות – לחיים, לאור, לכל היוצרות והאמצעים שעומדים לצידו. הוא עובר בירור שבו הוא משנה את כל תפיסת המערכת שבה הוא נמצא ועובר עכשיו לניהול של הטבע.

לייצב את העולם
אדם זה נמצא עכשיו בבחירה ובמצב זה העולם נראה לו תמיד כאוטי, ללא סדר וללא יכולת לתפוס זאת.. העולם נראה לו כך כי נותנים לו אפשרות להבין את חוסר הסדר, כדי לרצות לסדר אותו, לחבר אותו, לנהל אותו בעצמו. וכאן בדיוק מתעוררת בו היכולת לבקש כוחות, הבנות, התקדמות – באמונה למעלה מהדעת. כלומר בלשייך את עצמו למצבים יותר עליונים, ומשם לקבל את השכל החדש, התכונות החדשות, וכך לייצב את העולם שלו.

נקודת משבר
בימינו כל האנושות נמצאת בפני נקודת המשבר הזאת. וזה באמת משבר, כי ביחס הקודם שלנו לחיים, התקדמנו למרות מה שלא עשינו. לא משנה מה היינו חושבים, אלא היינו מתקדמים בצורה הכרחית, כי האור היה פועל על הרצון ומפתח אותו בצורה ליניארית. ועכשיו יש עוד נתון שנכנס לנוסחה הזאת, שהנתון הזה הוא המקדם שלנו – תרתי משמע. שעל-ידי הנתון החדש הזה, על-ידי המקדם, אנחנו משנים את ההתפתחות שלנו גם בכמות,בעוצמה, וגם באיכות, שזה כבר לא בצורה ליניארית, שטחית, אופקית, אלא אנחנו מעלים את עצמנו בצורה איכותית כלפי הבורא ולכן נקראים "אדם". כיום מתחיל לגדול האדם.

לעורר את עצמנו ואת החברה
בזמן לימוד הזוהר, עלינו להשתדל לעורר את עצמנו עם כל החברה יחד, שהרצון המשותף שלנו להשפעה ישפיע על כל אחד ואחד, ועל-ידי האור נתקן אותו, כך שתכונת ההשפעה באמת תשרה בינינו.

הכול יחד
אנחנו לומדים על מערכת הקשר בינינו; אנו נמצאים במערכת קשר השבורה ורוצים להשתדל לתקן אותה. לתקן אותה – קודם כל ב"אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך", כלומר לא לקלקל את היחס כלפי השני, לא להתייחס אליו בצורה אגואיסטית, ואפילו בצורה טובה בהדרגה, כמו שצריכה להיות מערכת כללית שעובדת בצורה אחידה,. להיות כאיש אחד בלב אחד, במחשבה אחת, ברצון אחד, בניהול אחד – הכול יחד. וזה לא יכול להיות אם כל אחד מאיתנו לא ירצה להיות כוח פעיל, מבין ומרגיש את כל המערכת, לכלול אותה ברצון ובשכל שלו, להרגיש ולדעת על כולה ולהשיג את הכוח הפנימי שלה – האלוקות.

ללכת למעלה מהדעת
עד היום התקדמנו על-ידי זה שעבדנו ברגש ובשכל שלנו. עכשיו בפעם הראשונה אנו עומדים מול מצב שבו אנו נמצאים בערפול – אף אחד לא יודע מה לעשות הלאה. אנחנו נמצאים עכשיו כלפי המדרגה הרוחנית הראשונה, שאליה צריכים ללכת למעלה מהדעת – לקחת את החוקים של העליון, חוקים של השפעה. וכאן אנחנו נמצאים ממש בבהלה גדולה איך לעשות זאת. והמצב באמת מאוד קריטי. והאנושות לומדת.

להגיע להכרת הרע
כדי להתחיל את התיקון, אנו צריכים להגיע להכרת הרע המלאה – שאנו נמצאים ברצון לקבל שלנו, באגו שלנו, שכל אחד רוצה לטובת עצמו ולרעת הזולת ממש. בשלב זה אנחנו לא מכירים את הדבר הזה.

מהי חוכמת הקבלה?
כדי לא להגיע ללחץ נורא מצד הטבע וכדי לקצר את הזמן, ניתנה לנו חכמת הקבלה, שבאמצעותה אנו יכולים למשוך את המאור המחזיר למוטב שיזרז בנו את הכרת הרע. ויותר מזה לא צריכים.

הכרת הרע המינימאלית
האנושות יכולה להתקדם לתיקון בדרך יפה – על-ידי זה שאני רואה כלפי האחרים, עד כמה הרע שלי מפריע לי להיות באהבה, בחיבור. ומספיקה לי הכרת הרע המינימאלית כדי שאבין זאת ואדרוש עליה תיקון.

מערכת של השפעה הדדית
ניתן להכיר את הרע רק כתוצאה מהשתדלות להתחבר בכוח, כשרוצים לבנות מערכת של השפעה הדדית ולעזור זה לזה.

לשנות את האדם
בלי שנשנה את האדם לא נוכל לשנות את העולם. כי העולם הוא העתקה מהאדם הפנימי, ואותו אנו צריכים לשנות בלבד. עד היום היינו משנים את העולם באמצעים כאלה ואחרים. מהיום והלאה אנו צריכים לשנות את האדם – על-ידי הסביבה והאור המחזיר למוטב.

ליישם את הערבות
כל אדם באנושות צריך לדעת וליישם את הערבות, במידת הקשר שלו עם כל האנושות.