Home >> שיעורי קבלה >> השינוי הנכון
השינוי הנכון

השינוי הנכון

אנו לא יכולים לשנות את עצמנו בעצמנו. כל היגיעה שלנו היא לא להשתנות, אלא שישנו אותנו כל מה שמחוץ לאדם נקרא "עליון" תחושת ההשפעה בעצמה נותנת לאדם חופש כל מצב ההכנה צריך להביא אותי לדבקות בעליון במצב של "עובר" לאדם אין הרבה כוחות, אבל אם הוא מרכז אותם לנקודה אחת, הם מספיקים לו כדי להיכנס לרוחניות הכוח שמנהל את המציאות מפתח אותך במידת ההשתדלות שלך לשייך את עצמך אליו הרגישות, הפחד, החרדה לא להפוך ל"מושב לצים", דורשת יגיעה קבועה, תשומת לב ובדיקה בלתי פוסקת. בהגדלת הרגישות והביקורת דווקא כלפי זה, מתחילים לאתר את הרוחניות הבירור הוא כל הזמן להישאר באהבת החברים הרוחנית, ולא הגשמית היראה האמיתית היא האם אוכל להגיע לאהבת הזולת, לאהבת הבורא התפילה האמיתית היא כשהאדם רוצה שהמאור המחזיר למוטב ישנה אותו על כל אחד ואחד בחברה ועל החברה כולה, להיות בכל רגע ורגע בביקורת עצמית – האם אני נמצא כצדיק בחברת צדיקים, שרוצים להגיע לביטול, לאהבת הזולת, שבתוכנו נגלה את הבורא "תפיסת המציאות" היא תפיסת הבורא, מקור החיים, כי חוץ ממנו אין מציאות אדם אינו עולה, אם קודם לכן הוא לא גילה מהי ירידה