Home >> מילון מושגים >> השגחה כללית והשגחה פרטית
השגחה כללית והשגחה פרטית

השגחה כללית והשגחה פרטית

מהם השגחה כללית והשגחה פרטית. אנו לומדים בחכמת הקבלה שכל מערכת העולמות העליונים פועלת בהתאם למטרת הבריאה כדי להביא את הנבראים להשתוות הצורה עם האור ויש בה כל מיני תהליכים ומקרים שמתוכננים לשם כך. חלק מהם פועל על הנבראים בצורת ה"מקיפים" לפי התוכנית הכללית, על כולם יחד, וזה נקרא "השגחה כללית", וחלק מהם פועל בצורת ה"קו" לפי התוכנית הפרטית, על כל אחד ואחד בנפרד וזה נקרא "השגחה פרטית". כל זה מושרש בעולם אין סוף ששם מצב ה-א' (מצב בו האור ממלא את המלכות לפני צמצום א') ומצב ה-ג' (מצב בו האור ממלא את המלכות בגמר התיקון) נמצאים יחד כאחד, והם קובעים את כל סדר הפעולות במלכות, איך להביא את כל החלקים שלה, כל אחד ואחד לפי הסדר והקצב שלו לתיקון הכללי והמלא של המלכות.