Home >> שיעורי קבלה >> הצורך באהבת חברים

הצורך באהבת חברים

כל פעולה שאתה מבצע ברגש או בשכל, צריכה להיות כדי להשיג אהבת יתר, חיבור יתר. אין יותר מזה.

מטרת הבריאה 
מטרת הבריאה היא שעל בסיס הרצון לקבל שנברא יש מאין, להוסיף לו עצמאות, הבנה, השגה, הרגשה, שאמנם שאין לו שום דבר מעצמו, הוא יקבל את אותן התכונות שיעזרו לו להיות כמו הבורא – עצמאי, מבין, יודע, מחליט, מבצע.

להרגיש חופשי
כדי לתת לאדם את האפשרות לקנות את תכונות הבורא, צריכים תנאים מיוחדים. והתנאי הראשון הוא שהוא לא ירגיש את עצמו כנמצא בכפייה, תחת שליטת בורא, אלא חופשי. לכן ישנה הכרחיות שהבורא יהיה בהסתרה.

הצורך באהבת חברים
כדי לתת לאדם אפשרות להגיע להשפעה בזמן שהבורא נסתר ממנו, יש צורך בתחליף, שיתפקד כבורא כלפי האדם, וייתן לו אפשרות להתקדם בכל פעם לכיוון המטרה. כך מתגלה הצורך באהבת חברים; כי אותן הפעולות שאנו עושים לחיבור בינינו, הן למעשה אותן הפעולות שאנו צריכים לבצע כלפי הבורא. ואם מבצעים את זה, אז באמת מגיעים למה שנמצא במטרת הבריאה.

המצב המושלם
ככל שאנו מתקרבים לבורא אנו פחות ופחות מסכימים עימו, ומהצד השני אנו מוצאים יותר ויותר כוחות כדי להסכים עימו. עד שאנו מגיעים למצב שאין יותר מושלם, חזק ונכון יותר ממנו.

הכל תלוי בהכנה שלך
לפי ההכנה שלך, כל הצורות הגרועות ביותר, יהפכו לצורות הטובות ביותר. לכשעצמן, אין להן צורה רעה או טובה – אלא לפי ההכנה שלך.