Home >> עצות וקטעים >> הפצה חיצונית וחיבור פנימי

הפצה חיצונית וחיבור פנימי

לעיתים יש בלבול בין הפצה חיצונית לחיבור פנימי. אני חושש שאם אגיע כל יום לעם המוחה במאהלים, ייגמר לי הכוח לעבודה פנימית.

יתכן ויש בזה מן האמת. עיסוק יתר בהפצה חיצונית עלול לבלבל. אבל יחד עם זאת,

חשוב להשאר מחובר לעם, לספוג מהם, להבין את הרצונות שלהם ואת הלך הרוח. לכן חשוב להשקיע גם בהפצה החיצונית אבל לא להזניח את החיבור הפנימי, שאחד לא יבוא על חשבון השני.