Home >> שיעורי קבלה >> המקור של הנשמה
נשמה

המקור של הנשמה

הנשמה נמשכת לחזור למקורה; אם אני הולך איתה אני מתקדם בנוחות, ואם איני הולך איתה אני מרגיש ברע, כיוון שישנו כוח המושך אותי בכוח לכיוון מקור הנשמה "מכבים" הם הכוחות הקטנים באדם שזועקים לעזרה מלמעלה "פך השמן" הוא הניצוץ הראשון שאנו מקבלים כדי להתחיל את העבודה הרוחנית האדם לא מסוגל לספק לעצמו דבר לשם התפתחותו הרוחנית. רק החברה יכולה לעשות זאת נדמה לי שאני שונא את הזולת.

אך למעשה אני שונא את הרצון לקבל שלי, שנראה לי כזולת אתה לא צריך להיות הגדול מכולם, אלא עליך להגיע לגודל המקסימאלי שלך המחשבה היא כוח התנועה עלי להמציא עבורי את כוח המחשבה, שיראה לי שהתנאים שאני נמצא בהם הם רעים, שישנם תנאים טובים יותר, ושכדי להגיע אליהם עלי לשנות את הרצון שלי במערכת הרוחנית, אף אחד לא יכול להשתמש בשני, אלא אם הוא ממלא את השני אדם המתחיל לצעוד בדרך ההתפתחות הרוחנית חייב את עזרת הכוח החיצון – הקבוצה, הבורא.

הוא אינו מסוגל להגיע לשורש – למה שקיים במחוץ לאדם – באמצעות מה שיש לו מעצמו על הקבוצה להבין כי מטרתה היא להביא לכל חבר וחבר את הבירור והמחשבה במה תלויה ההצלחה? על-ידי מה אנו מזמינים את המאור המחזיר למוטב? על ידי מה כל אחד יכול להשתנות? ואז נראה בנו שינויים הרגשת תלות בכוח הקבוצה ודרכה בכוח העליון, היא ממש הצלה מלמעלה את הרגשת התלות בכוח הקבוצה מביא לאדם האור, לאחר שהאדם השקיע את עצמו בכמה שהוא מסוגל ובכל מה שניתן לו כל עצות המקובלים עוסקות בדרך למשוך את המאור המחזיר למוטב, וכל התקדמות האדם.