Home >> שיעורי קבלה >> המערכת הגלובלית
המערכת הגלובלית

המערכת הגלובלית

התגלות המערכת הגלובלית מגלה לנו עד כמה אנו מנוגדים לחיבור…

כדי לתקן את הכוונה מעל-מנת לקבל לעל-מנת להשפיע, אנו צריכים כוח מיוחד שלא קיים בטבע שאותו אנו מכירים. לכן כיום מתגלה חכמת הקבלה ודרכה מתגלה כוח האור – כוח מיוחד שאם האדם משתמש בו נכון הוא יכול לגלות כוח שיבצע את ההיפוך – התיקון מלקבל ללהשפיע.

אם האדם לא מתכוון לתיקון עצמי בזמן לימוד התורה, אסור לו ללמוד תורה, כי היא משמשת עבורו כסם המוות ואז הוא בכל זאת יתקדם לתיקון, אך דרך ייסורים רבים.

לא חשוב באיזו שפה כתובה התורה – מקרא, משנה, אגדה או קבלה; בסך הכל, הקשר שלנו עם האור הוא דרך מה שכתבו החכמים בספרים הקדושים, שכולם מדברים על העולם הרוחני, על המצבים המתקדמים שלנו. אם אנו לומדים כדי להגיע למדרגות ההשפעה שעליהן הם מספרים, אז הלימוד הוא מבורך, כי כתוצאה מלימוד כזה האדם מגלה את היצר הרע שבו ואת הכוח שמתקן אותו.

בזמן הגלות התורה נמצאת בהסתרה, אך כשאנו נמצאים ביציאה מהגלות, בימינו, אנו עומדים לפני קבלת התורה – בתנאי שאנו רוצים להיות כאיש אחד בלב אחד בזמן לימודה, מעל הר סיני (הר השנאה) שמתגלה בינינו. ואז נקודת המשה שבנו מובילה אותנו דרך המדבר (זמן ההכנה), לארץ ישראל (רצון להשפיע).

כתוצאה מהמשבר העולמי, האנושות תתייאש מלמצוא פתרונות ברמת העולם הזה ותגלה שהפתרון יכול לבוא רק על-ידי הכוח שמתקן את האגו שלנו. אז אנו נזדקק לתורה ונבין מהו המכשיר הזה שעל-ידו מגיעים לתיקון.

אין דבר יותר חשוב מלתאר לעצמנו את המצב המתוקן שלנו – גם בקשר בינינו, גם בגילוי הבורא וגם בדבקות עימו, שבסך הכל זה להגיע לכוונת ההשפעה הטהורה. אנו צריכים לממש את זה גם בקבוצה וגם באנושות כולה בפועל ורק לשם זה אנו עוסקים בתורה.

במידה שחכמת הקבלה תתפשט בכל העולם, כך יהיה לאנשים קל יותר ויותר לעכל אותה.