Home >> עצות וקטעים >> הכרת החיבור
חיבור

הכרת החיבור

אני לא מחפש לגלות את יצר הרע אלא את החיבור. מטבע הדברים, אם אני נמשך לחיבור ומחפש אותו אני אגלה מה מפריע לי להתחבר. מה שמפריע לי להתחבר נקרא "רע". אני נמשך רק לחיבור ולא אכפת לי איזה מצבים עוברים עלי בדרך ואיזה הבחנות יש לי. זה לא משנה לי אם זה לטובה או לרעה, מה שמתגלה מתגלה ואני ממשיך הלאה, קדימה. תשומת הלב שלי חייבת להיות במאה אחוז רק לחיבור, כי רק כך אני יכול להיות בטוח שאני מושך את המאור המחזיר למוטב. אני לא יודע מה תהיה השפעת האור עלי ומה הוא יגלה לי, אבל בטוח שהוא יביא אותי לאיחוד ובזה בלבד אני צריך להתרכז.