Home >> מילון מושגים >> הכרחיות
הכרחיות

הכרחיות

מהי הכרחיות ברוחניות ? הכרחיות נקרא שאנחנו בעצמנו לא רוצים לקבל יותר בגלל שאנחנו רוצים שהפיצוי שלנו על יתר הדברים שאנחנו מוותרים עליהם יהיה פיצוי רוחני. בחכמת הקבלה זה לא נקרא שאנחנו מגבילים את עצמנו מלמעלה.

הכרחיות נקרא שאני משתוקק לרוחניות ואני כולי ברוחניות, אלא ששכחתי שאני צריך לקבל 1000 קלוריות ביום לגוף שלי כדי שיתקיים. לדוגמא: פרה שאוכלת מהבוקר עד הלילה, והיא כל הזמן לועסת, תן לה במקום העשב שלה עוגות, היא לא תאכל כי היא צריכה את מה שהגוף שלה דורש. גם אצלנו זה צריך להיות כך, אם הראש שלך נמצא בעננים, ברוחניות, אז הגוף שלך ממילא לא ידרוש יותר מזה ואתה תיקח את זה מפני שאתה זקוק לזה כדי להתקיים, כדי לקיים את הרוחניות שלך, את הכוונה. יכול להיות שאתה לפי התפקיד שלך צריך אוטו ו-10 שומרים ומשרתים ו-100 חליפות, אבל לא שאתה צריך את זה באופן אישי, אלא אתה נמדד רק לפי הכוונה.