Home >> עצות וקטעים >> הכרחיות והשפעה
הכרחיות והשפעה

הכרחיות והשפעה

מה בין הכרחיות והשפעה? האם הכרחיות זו גם השפעה? הכרחיות היא גם השפעה. אתה מתייחס בראש למטרה בלבד, שהיא ההשפעה, אבל אם בדרך יש צורך להתייחס להכרחיות, כי אין ברירה, למשל אם אתה אוכל כדי לא למות, זו הכרחיות שממנה נובעת ההשפעה.