Home >> עצות וקטעים >> הכל תלוי בנו
הכל תלוי בנו

הכל תלוי בנו

מהי המחויבות שלנו כלפי העולם. כל הנשמות קשורות במערכת אחת, ועל ידי הלימוד שלנו אנחנו משפיעים על כל העולם. רק החיבור בינינו יכול לחייב את העולם להשתנות, וכשאנחנו נבנה בינינו את מערכת היחסים הנכונה היא תשפיע על כל העולם. זו אחריות מאוד גדולה שיש עלינו, ועלינו למהר.