Home >> עצות וקטעים >> הכלי השלם

הכלי השלם

אצל כל אחד ישנו חלקיק, ורק בחיבור נקבל את החיסרון השלם.

כשאנחנו מתכנסים, לא אכפת לי מה אוכלים, מה שותים, מה שרים, איך רוקדים ואיך נראים האנשים. זו סתם צורה חיצונית. אני הולך להתחבר לרצון הבורא שנמצא בתוך הצורה החיצונית הזו. אני יכול לשבת בצד ולרצות את אותו הרצון שהבורא מעורר בהם. אני מסתכל עליהם ורואה את הנשמה השלמה שלי, את החיסרון השלם. אצלי יש רק נקודה, חלקיק, ורק בחיבור נקבל את הנפח הכלי הנכון.