Home >> עצות וקטעים >> הטעם של האור
הטעם של האור

הטעם של האור

משמח לגלות שהכול בעולמנו קשור… שמערכת החגים היהודיים הם בעצם סמלים לתהליך רוחני שהאדם יכול לעבור על מנת להגיע למצב הכי מאושר עליון חכם ומושלם.

ההכוונות לתהליך הזה נמצאות בשיטת חוכמת הקבלה, שלומדיה נקראים בני ברוך.

אז מה הקשר בין הסופגניות לבין הרוחניות שלנו?

כמו שהריבה נמצאת בתוך הסופגניה, כך גם קיימים במציאות שני רובדים: פנימי וחיצוני. לכל סמל בעולם שלנו יש משמעות גבוהה יותר.

כל הדברים בעולם, מקורם בכוחות גבוהים, עליונים, כוחות אהבה שקובעים כל מה שקורה כאן למטה, בעולמנו…

תשאלו: איזה אהבה ואיזה נעליים?

אז נכון, כוחות האהבה לא גלויים לעיניים שלנו, אך ככל שנקדים ונשתתף בתהליך שבני ברוך מזמינים אותנו אליו, תהליך שבו אנו מכירים את החוקים של הטבע, חוקי העולם, שהם חוקי האהבה, כך נשתתף במשחק האהבה שהכוחות העליונים מאיצים בנו לשחק, ואז  יתפרץ נס חנוכה, כוח של אור שיסייע לנו לעלות ולגלות את אותו עולם אהבה המובטח.

חנוכה תחילת העבודה על… האהבה

וחנוכה זו בעצם התחלת העבודה על משחק האהבה הזה.

בשלב ראשון למשחק ועוד לפני שיודעים את הכללים, מנחים אותנו בני ברוך, להבין שהכול אבל הכול נמצא בתוכנו, הכוחות, הרצונות, ההנאות העצומות…

הכוחות שבתוכנו

סמלי חנוכה מכוונים אותנו להתבונן בכוחות שקיימים בנו: כוח מכבי, כוח יווני וכוח מתייוון.

היווני מסמל את האגו שרוצה הכול לעצמו, להנות ולהתענג, להתענג ולהעריץ.. את עצמו… בשמחה ירמוס וינצל כל מה שבדרכו.

המכבי מצביע על נקודת האהבה בתוכנו, נקודה שמחפשת מילוי שלאלה מה הטעם בחיינו? נקודה שרוצה לגלות רוחניות, ומשהו רומז לה שזה קשור באהבה…

המתייוון בתוכנו זו הנקודה שאין לה כוח להתנגד ולעשות משהו נגד האגו, שתמיד אומרת: עזוב, הכול בסדר… למה לעשות עניינים?…

מי שמתאמץ זוכה להפתעה

אבל בחנוכה יש לנו הזדמנות להיזכר בכוחות האלה, ולעשות מאמץ להקשיב לרצונות המכבי שבתוכו, המעטים מול רבים. לא פשוט, מסכימים בני ברוך, אבל… ההפתעה היא שבחנוכה, בגלל הזמן המיוחד והסמלים שכולנו גם בלי לדעת כלום, איכשהו מרגישים אותם כמשהו חשוב… בחנוכה יש עזרה מיוחדת שמגיעה מלמעלה אל מי שמתאמץ, שמגיעה ומכניסה פתאום משב אור וקסם לחיים, ואז האדם מרגיש לפתע, שאפשר וכדאי להמשיך במסע הזה לשינוי העולם, להפוך אותו מעולם יווני לעולם מכבי, עולם של אהבה ואושר.  עולם של נתינה ודאגה לזולת.

טעמים של אהבה יותר טעים מלביבה

ואז כל הטרדות, השכן המעצבן, המפקידה בבנק, הקנס האחרון, כולם נשארים לרגע מאחור בחנוכה, אתם תחזרו אליהם תיכף במהלך המסע הזה שמתחיל ממש עכשיו בחנוכה אבל לרגע אחד בחנוכה אפשר לטעום את הטעם של האור, נר לי דקיק, אבל עדיין אור, ולקבל מושג על הטעמים המופלאים שמחכים לנו, שלא לביבה ולא סופגניה משתוות אליהם…