Home >> עצות וקטעים >> החיסרון להשפעה
החיסרון להשפעה

החיסרון להשפעה

איך ניתן לזכור את הבורא במהלך היום, בכל רגע ורגע? המטרה – שיגדל בי חיסרון וצורך להשפיע לבורא. אני רוצה להגיע למצב שזה כל מה שאני רוצה. בכדי לכוון עצמי למטרה הזו, הסביבה חייבת לתת לי ערבות למטרה בכדי שאוכל להתייגע. כך מהיגיעה שאתן כל הזמן, כמו תינוק שרוצה ולא יודע מה, האור משפיע עוד ועוד ובונה בי לפתע חיסרון להשפיע לבורא. לכן, עלינו רק לתת יגיעה ומהמאמצים תבוא ההרגשה