Home >> עצות וקטעים >> הגדלת חשיבות המטרה
חשיבות המטרה

הגדלת חשיבות המטרה

איך להגדיל בעיניי את חשיבות המטרה ? החברה מגדילה בעיניי את חשיבות המטרה ! ע"י הנטיות הטבעיות שבי (קנאה, תאוה, כבוד) אני קונה מהחברה את מה שחשוב להם. קנאה – אני מתחיל לקנא, למה כל החברים עוסקים במטרה ואני לא ? תאוה – כל החברים אומרים שהשפעה זה טוב ואני לא חושב כך, למה ? כבוד – כולם מכבדים את המטרה, את ההשפעה, ואני לא. החברה משחקת איתי משחק, כי האמת היא שכרגע לא באמת חשובה להם המטרה, אך באמצעות כל מה שהם מספרים לי שחשוב להם, ובאמצעות הנטיות הטבעיות שלי, אני רוכש את מה שחשוב לחברה ומקבל מהם כוחות להשגת הרוחניות.