Home >> עצות וקטעים >> הבנה או מחשבה
הבנה או מחשבה

הבנה או מחשבה

האם לנסות להבין את הטקסט של הזוהר בעת קריאתו ? הזוהר מתאר את צורות הקשר בינינו. יחד, בעת קריאה בזוהר, אנחנו מחפשים את אותו הקשר, שהוא הכלי הרוחני בו מתגלה הבורא, בתוך אותו רצון הדדי משותף שלנו, בתוך השכינה.  לכן, בעת הקריאה, עלינו לחשוב רק על זה ולא לנסות להבין את הטקסט. זה לא יעזור.