Home >> מילון מושגים >> דעת ה'
דעת ה'

דעת ה'

מהי דעת ה' ברוחניות? דעת ה' הכוונה היא שאני אוכל להשפיע לכולם, להיות עם כולם בהשפעה הדדית, במערכת גלובלית אינטגראלית, מקום בו כולם יהיו בהשתתפות זה עם זה ,בחיבור, ויתור, השפעה ואפילו באהבה זה לזה. כל עד שאנחנו לא מתחברים למערכת כללית כזאת, שכל אחד מרגיש את הרצון הכללי ופועל לכיוון הרצון הזה, למלא ולשרת אותו בדומה לתפקוד של תא בגוף, אז אנחנו לא מגיעים לשלמות ואנחנו נרגיש כל הזמן את הצרות המתגברות שהם בעצם אלו שידחפו אותנו לאותה השלמות. זה נקרא דעת ה', שכל אחד ואחד מאיתנו יהווה כלי לדעת. זה בעצם המצב הסופי שאם הוא לא יתקיים אז אנחנו לא נגיע לשלום. שיהיה ברור, שמלכתחילה, ממחשבת הבריאה, "סוף מעשה במחשבת תחילה", זאת היא המטרה, שאותו הנברא, הנקודה שבלב, תקבל מהבורא את כוחות ההשפעה, ותשתכלל, עד שתגיע למצב שהיא מסוגלת לכלול בתוכה את כל אור החוכמה, שנקרא דעת ה'.