Home >> מילון מושגים >> דיבור של המלכות, קול של הבינה
דיבור של המלכות

דיבור של המלכות, קול של הבינה

מהם "קול של הבינה", "דיבור של המלכות", "זעיר אנפין" ו"הקדוש ברוך הוא" ואיך קשורים למושגים הרוחניים: שמש, כדור הארץ וירח שבעולם שלנו.  בטבע קיימים שני כוחות: הרצון להשפיע של הבורא שהוא "כתר", "בינה", והרצון לקבל של הנברא שהוא "חכמה", "זעיר אנפין" ו"מלכות". הרצון לקבל של המלכות חייב לעבור תיקונים על ידי תכונת הבינה, תכונת ההשפעה, עד שמלכות כולה תצטייד בכוונה "על מנת להשפיע" של הבינה. בבינה זה יהיה הרצון, ובמלכות זו תהיה הכוונה. כלומר הרצון של בינה ישלוט על הרצון של מלכות, שזה נקרא שהכוונה "על מנת להשפיע" תהיה על פני הרצון לקבל. הפעולה של מלכות, שמעלה את עצמה לבינה, במטרה להתחבר עם הבינה, נקראת "דיבור של המלכות". ואז היא מקבלת מהבינה כוח השפעה שמתקן אותה, וזה נקרא "קול של הבינה". וכך "קול" ו"דיבור", בינה ומלכות, מתחברים ביניהם בזיווג, ומידת החיבור ביניהם היא בעצם "זעיר אנפין", "הקדוש ברוך הוא". לכן הוא מתגלה כלפי המלכות באותה מידה שהיא יכולה להיות יחד עם הבינה וזו הסיבה שבעולם שלנו יש את השמש, את כדור הארץ ואת הירח שנמצא ביניהם, שהוא משמש כמידת הקשר בין השמש וכדור הארץ.