Home >> מילון מושגים >> דוד המלך, אוריה ובת שבע
דוד המלך

דוד המלך, אוריה ובת שבע

מהו הפירוש הקבלי של המושגים "דוד המלך", "אוריה" ו"בת שבע". לא מדובר כאן על בני אדם, אלא על בחינות רוחניות: "דוד מלך ישראל" נקרא כך כי הוא בחינת הזכר שבמלכות אשר עושה את כל התיקונים "ישר- אל", ו"בת שבע" היא חלק הנקבה שבמלכות, אשר נקראת כך כנגד 7 ספירות דזעיר אנפין.

"בת שבע" באמת ראויה ל"דוד", אבל אסור לו להגיע אליה לפני שהיא תעבור מקודם תיקון דחסדים שנקרא "אוריה" מלשון "אור י' ה' ". רק לאחר שהמלכות כולה עוברת את כל התיקונים באור י' ה' , כלומר שאור ה-ע"ב- ס"ג מתקן אותה ומביא לה לבוש דחסדים, אז היא כבר מיועדת לעבודה ב"על מנת להשפיע" וכך היא מגיעה לדרגה של דוד.