Home >> מילון מושגים >> "גמר התיקון"
גמר התיקון

"גמר התיקון"

מה הפירוש של "גמר התיקון". "גמר התיקון" נקרא אותו המצב הקבוע שהבורא ברא מלכתחילה, מצב שנקרא "עולם אין סוף". במצב הזה כל אחד מאיתנו נברא כ"נקודה" וכדי שאנחנו נרגיש אותו כאין סוף, הבורא הכין לנו יציאה משם וגם חזרה לשם. ולמטרה זו הוא ברא את העולם הזה. (ראה שירטוט) הדרך בו ירדנו מאין סוף לעולם הזה נקראת "ירידת העולמות". ובאותה הדרך, לפי אותם הרשימות אנו חוזרים בחזרה מהעולם הזה למלכות דאין סוף, דרך חמישה עולמות הנקראים עשיה, בריאה, יצירה, אצילות ואדם קדמון. אנו חוזרים לאין סוף, למצב של גמר התיקון, ובדרך חזרה אנו נעשים עצמאיים ובמקום "נקודה" כל אחד נעשה כ"אין סוף" ממש.

ואז האין סוף הזה שאליו מגיעים מתמלא באור, לא כמו שהיה לו במצב התחלתי, אלא הוא מתמלא באור שנקרא נרנח"י. בדומה למתרחש בעולם שלנו בלידה של האדם, בהתחלה הוא טיפת זרע שיש בה הכול, כל המידע על האדם העתידי, יש בה את כל הגורל שלו, וכל מה שיקרה לו במשך כל חייו עד שהוא יגיע להיות גדול בשכל, ברגש, בנפח, בשליטה, בהכול. כך גם מתרחש ברוחניות, בהתחלה יש לנו נקודה אחת בלבד, והיא צריכה להתפתח עד למידה אינסופית, עד למצב של גמר התיקון בו כל אחד יתפקד ממש כמו הבורא.