גלות

גלות

מהי גלות ברוחניות ? גלות היא אותה הגאולה שאני מרגיש שאני צריך אבל אין לי, אבל יחד עם זאת כבר ישנו בי הציור העתידי של הגאולה. זאת נקראת הרגשת הגלות. אני מבין מה אני רוצה, אני מרגיש את מה שאני צריך וחסרה לי רק ההתגשמות הזאת.