Home >> שיעורי קבלה >> גילוי האהבה מעל השנאה
unity

גילוי האהבה מעל השנאה

אנו צריכים להגיע לערבות הדדית רק מעל הפערים, כי האהבה יכולה להתגלות רק מעל השנאה

אנו חייבים לעבור מספר מסוים של שינויים שהם בירורי הבחנות – מה חסר לנו כדי להיות כבורא. הבירורים האלה יכולים לבוא כתוצאה מהשפעת הבורא עלינו או בהקדם התעוררות מצד הנברא.

מפני שהרצון לקבל מתחלק לפנימי (אני) וחיצון (הסביבה), הוא יכול להשתמש בסביבה כדי לעורר את עצמו להתקדמות. ובצורה כזו האדם מקדם את עצמו לבורא לפי מה שהוא קובע.

בסך הכל, הדרך שלנו מכאן ועד גמר התיקון היא אם ועד כמה האדם מתעורר ומתקדם, באמצעות הסביבה.

לרצות להיות מחובר זה לא מספיק, כדי שזה יקרה אנו זקוקים לכוח מיוחד. לכן בזמן לימוד הזוהר אנו מצפים שאותו הכוח שטמון בו יחבר אותנו, ובחיבור הזה כל אחד ירגיש את עצמו וגם את "הכולל" – הקשר, הרצון המשותף שלנו, שבו נרגיש את הסביבה ואת הבורא.

הציבור שצועק לחיבור ודן בנושא עובר תהליך ההתפתחות לא הכרתי. רק על-ידי חיבור עם אלה שנמצאים בהתפתחות הכרתית, לפחות במידה, המעוניינים להתעלות מעל הרצון לקבל, הם יגיעו להתפתחות הכרתית.

חלק גלגלתא ועיניים שבעם מתעלה מעל הרצון, ולכן אנחנו דווקא מגלים את רצון הכלל. וכתוצאה מזה נוצר חיבור בין 2 חלקים: האחד זה החלק שלנו – גלגלתא-עיניים, חפץ חסד, ללא חיסרון עצמי, והחלק השני הוא החלק של הכלל – זהו גילוי חיסרון שאפשר למלא, כי הם כן נמצאים בחיסרון. חסר להם. וכך יוצא שעל-ידי זה שאתה מחבר את הכלל, אתה מגיע לעשות נחת רוח לבורא.

הכיסוי לחסרונות הכלל לא יכול להגיע מהממשלה, כי החסרונות מגיעים מהאור. לכן רק האור יכול למלא אותם, ולכן אנחנו צריכים לעשות את פעולת מעבר האור מהבורא אליהם. המעבר הזה הוא התפקיד שלנו ועל-ידי דבקות בבורא ודבקות בהם אנחנו מממשים את כל התהליך.

הבורא מתגלה רק אם אנו מכינים את הכלים שלנו בעבודה עם הזולת, כי רק באופן כזה אנו יכולים לבדוק את עצמנו בצורה האמיתית.

כל הרצונות שלנו שאנו צריכים לתקן הם כלפי הזולת. אם האדם מתחיל להתקרב לזולת כדי להתחבר עימו, אז הוא מתחיל לבנות את הנשמה השבורה שלו ומתחיל להבין מה עליו לתקן.

הדחייה מהזולת היא דחייה מהבורא, מתכונת ההשפעה. ואם אני מבקש עזרה ממושא השנאה שלי לאהוב אותו, מתגלה דבר מופלא – ערבות הדדית. ואז מקבלים תמיכה שבה מתגלה שחסר גורם שלישי – הכוח שיכול לממש את הערבות בפועל, כוח האור. וזה מה שחסר בערבות הדדית שלא מכוונת למטרת הבריאה.

כלפי ההשפעה, הזולת חשוב יותר מהבורא. תנסה לזלזל בבורא ולאהוב את החבר – תרגיל זה עוזר מאד להבין איפה אתה נמצא.

"אהבה" – נטייה שלי למלא את חסרון הזולת.

"שנאה" – שאני רוצה שהבורא לא ימלא את חיסרון הזולת, כדי לא להרגיש נחות ממנו. זוהי שנאת חינם, וזהו יצר הרע האמיתי.

מטבעי אני רוצה לראות את כולם למטה ממני, שכולם ישרתו אותי. אך זה יכול להתגלות לי רק מתי שאני רוצה לשרת אותם.

צורות הקשר בינינו חייבות תמיד לגלות גם חסרונות וגם מילויים. לכן אל לנו להתייאש כשמתגלה השנאה – זה טוב מאד. זהו גילוי האמת, ואחר כך, לפי עוצמת השנאה, אנו מגלים את האהבה.

אנו צריכים להגיע לערבות הדדית רק מעל הפערים, כי האהבה יכולה להתגלות רק מעל השנאה.

חכמת הקבלה מלמדת את בני האדם, איך מתוך מצב של ייאוש גמור, לבנות את הקשרים.

התוכניות הישנות. ולכן אף מדינה או ממשלה לא יכולה היום לנהל את המשק שלה. אין לזה פתרון בסגנון הישן, אלא רק אם תתקרב עכשיו לטבע, שאתה תטפל בעצמך ותהיה אינטגרלי ומחובר לסביבה במערכת אחת. לפני זה לא יהיו לך הרגשה ושכל לבנות את המחר.

בלתי אפשרי לתקן את האחרים – כל אחד צריך להגיע למצב שהוא ירצה לתקן את עצמו.

או שאתה רוצה להרוס את הכל, או שאתה רוצה להעלות את כולם לדרגה הגבוהה ביותר. ברוסיה ניסו להרוס את השכבה העליונה וראינו לאן זה הוביל – האימפריה הכלכלית הפכה מדינה נחשלת לדורות. לכן אסור לשאוף להרס הקיים אלא רק לנסות לשפר את רווחת הכלל.

אנו לא אומרים שלא צריך לעשות שינויים, אלא אנו אומרים שהשינויים צריכים להיעשות על-ידי איחוד.

אתה חי במשפחה. במשפחה שיש לך בן ובת, הורים זקנים ואישה ואתה, ועוד כל מיני בעיות בבית, ויש לך כך וכך כסף. איך אתה מחלק? אתה עושה חשבון – לזה קצת לזה קצת, כאן חס ושלום חולה מישהו, כאן אפשר לחכות, כאן בעוד חודש – אתה עושה חשבון. לכן קודם כל צריכים להתחבר בערבות ההדדית, להיות במשפחה, ואחר כך תחליט שכולם כמשפחה, כל המדינה – בואו נחליט יחד, כמשפחה.

אם תהיה בחיבור, אתה תזכה לאיזון עם הטבע, וכשאתה נמצא באיזון, לא יחסר לך כלום. כיום כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים במאמץ. כשאתה נמצא באיזון עם הטבע, בהסכמה עימו, אתה כמעט ולא משקיע כלום. כל המאמצים שאנו משקיעים עכשיו הם בגלל הניגוד שלנו עם הטבע. איזון זה נקרא ללא התנגדות. ואז פתאום נעשה כזה שפע, מתגלה אנרגיה נוספת בכל דבר ודבר. באותו האופן שבו פועל מוליך-על במערכת חשמלית. לכן אם אתה רוצה להגיע לזה שיהיה טוב לכל החברה, אתה צריך לבטל את ההתנגדות שלנו עם הטבע.