ברכה

ברכה

ברכה" זה כוח מיוחד מלמעלה, כוח הבינה, שפועל על המלכות. הבורא נקרא "ברוך" אם אני פונה אליו מתוך המלכות ומבקש שיבואו כוחות ההשפעה ויתכללו בי, שאני אתכלל מהם אז זה נקרא שאני מקבל "ברכה", כלומר שאני מקבל את תכונות הבינה שנכללות במלכות. ואז לפי המידות האלו שאני מקבל מהבורא, אני יכול להגיד עליו שהוא "ברוך".