Home >> מילון מושגים >> בריאה
בריאה

בריאה

מהי בריאה לפי חכמת הקבלה. בריאה זה בר, מחוץ לבורא, הפוך לו, ממש כנגדו, צריך להבין מיהו הבורא ומה הוא ברא כנגדו, שנקרא בר. אדם שלא מגלה בתוכו יצר רע אזי מבחינתו הוא לא מרגיש שיש בריאה. ויתר הדברים, תכונות, מחשבות, נטיות, פעולות, מה שלא יהיה, אם הם לא שייכים ליצר רע אז הם לא נקראים בריאה. מקובלים, מסבירים לנו שיצר הרע נמצא רק במין האדם שבעולם הזה ולא בכל אדם. אלא האדם שמתפתח בו הרצון לקבל על מנת לקבל שנקרא שנאה ושהוא מגיע לדרגה שנקראת שנאה לזולת ממש כהר סיני, הר של שנאה, אז הרצון הזה נקרא בריאה. שאני שונא ברמה גשמית זה לא נקרא יצר הרע. הרצון להשתמש בזולת למטרת אוכל, מין, משפחה, כבוד או מושכלות זה לא יצר הרע. יצר הרע הרוחני שצריך לגלות נמצא בין הנשמות, הוא נכנס לשם בכוח וגרם לשבירה בקשר שהיה בניהן. יצר רע הוא למעלה מהטבע שלנו וברגע שמגלים את יצר הרע אז מגיעים לצד שני שהוא "בראתי יצר רע בראתי לו תורה תבלין". במידה ונגלה בתוכנו את כוח השבירה שנקרא יצר רע אז נגלה גם את הדרך איך לתקן אותו.