Home >> היסטוריה של בני ברוך

היסטוריה של בני ברוך

השם בני ברוך הוא שם מיוחד שנבחר באהבה.

נתחיל לרגע מסוף הסיפור ונגיע בהדרגה אל נקודת ההתחלה.

החל משנת 1995 החלה להתאסף קבוצת תלמידים ללמוד את חכמת הקבלה אצל הרב, ד"ר מיכאל לייטמן. הרב לייטמן למד את חכמת הקבלה אצל רבו, הרב ברוך אשלג, בנו של הרב יהודה אשלג, בעל הסולם. ספרי הקבלה שכתב בעל הסולם וכתביו של ברוך אשלג הם הספרים העיקריים דרכם מלמד הרב לייטמן את חכמת הקבלה. רוב כתביו של הרב ברוך אשלג מכוונים לייסוד חברה שתחיה תחת העקרונות שמכתיבה חכמת הקבלה.

קבוצת תלמידיו של הרב לייטמן בחרו להיקרא “בני ברוך” על שמו של הרב ברוך אשלג ומתוך הרצון לבסס את חייהם ודרכם לפי העקרונות החברתיים המופיעים בספריו ובמאמריו.

במשך השנים הקימו בני ברוך עם הרב לייטמן את ארגון קבלה לעם על מנת להפגיש את הציבור הרחב, חילוניים, מסורתיים ודתיים, עם חכמת הקבלה בצורה נוחה וברורה. ארגון קבלה לעם דואג לפרסם ספרים ומאמרים רבים המבוססים על כתבי בעל הסולם והרב ברוך אשלג ומלמד את החכמה דרך קמפוסים לקבלה הניתנים ברחבי הארץ.

בנוסף קיים אתר רחב היקף בשם "קבלה לעם" בו ניתן למצוא ידע אודות בני ברוך, חומר רב ללימוד חכמת הקבלה, משיעורי הבוקר אותם מעביר הרב לייטמן  בשידור חי בכל יום מהשעה 3:00 עד 6:00, ועד שיחות ותכניות שונות בנושאי חינוך, משפחה, ילדים, כלכלה ועוד, דרך עקרונות החיים של חכמת הקבלה.

מורי הדרך של בני ברוך:

הרב יהודה לייב הלוי אשלג 

בעל הסולם - בני ברוך

הרב יהודה לייב הלוי אשלג (ה' בתשרי ה'תרמ"ה, 25 בספטמבר 1884 – י' בתשרי ה'תשט"ו, 7 באוקטובר 1954) היה מקובל, עסק בפירוש ובהפצה של תורת הקבלה. מכונה "בעל הסולם" על שם פירוש הסולם שחיבר לספר הזוהר. זכה בפרס הרב קוק לספרות תורנית לשנת תשי"ג. מספר חצרות חסידיות הולכות בדרכו.

הרב ברוך שלום הלוי אשלג

בני ברוך - רב"ש

רבי ברוך שלום הלוי אשלג (מכונה גם הרב"ש; ז' בשבט ה'תרס"ז, 22 בינואר 1907 – ה' בתשרי ה'תשנ"ב, 13 בספטמבר 1991) היה אדמו"ר ומקובל, בנו בכורו וממשיך דרכו של הרב יהודה לייב הלוי אשלג, מחבר פירוש "הסולם" על ספר הזוהר. בין חיבוריו: "שלבי הסולם", "דרגות הסולם" ו"אגרות הרב"ש".

הרב מיכאל לייטמן

מיכאל לייטמן

הרב ד"ר מיכאל לייטמן, מייסד הרגון "בני ברוך", היה תלמידו ועוזרו האישי של הרב ברוך שלום הלוי אשלג. הרב לייטמן חיבר למעלה משלושים ספרי קבלה שתורגמו לשפות רבות, ומעביר מדי יום שיעורים והרצאות המשודרים בשידור חי ברשתות טלוויזיה שונות וברשת האינטרנט. כמו כן הוא מכהן כנשיא "מכון המחקר ע"ש הרב אשלג" במקצועו, הרב לייטמן התמחה בביו-קיברנטיקה ואוחז בתארים דוקטור לפילוסופיה ופרופסור לאונטולוגיה ולאפיסטמולוגיה.