Home >> כללי >> בני ברוך והרב מיכאל לייטמן

בני ברוך והרב מיכאל לייטמן

הרב מיכאל לייטמן הוא מייסד ומנהיג הרוחני של עמותה "בני ברוך – קבלה לעם" ללימוד והפצה של חכמת הקבלה בעולם.

המטרה העיקרית של העמותה כשליחות היא להפיץ שיטה מעשית לחיבור בין אנשים, כפתרון יסודי לבעיות המלוות את האנושות בימינו. העמותה עוסקת במימוש הערך "ואהבת לרעך כמוך" בקרב בני האדם בישראל ובעולם.

תלמידי הרב נמצאים ברוב המדינות בעולם, אשר לומדים שיעורי הרב בכל יום דרך חיבור האינטרנט.

קורות-חיים של הרב, המקובל בדורנו, מראים את החשיבות שהוא מייחס ללימוד והפצת חכמת הקבלה כמפעל חיים.

הרב מצליח בדרכו הודות לתכונות בולטות שלו- סבלנות לתלמידים, דבקות במטרה, דוגמא אישית בלימוד והפצה.

נתאר נקודות ציון עיקריות בחייו של הרב.

הרב נולד בשנת 1946 בבלארוס, גדל ולמד שם, היה מסורב עליה במשך כמה שנים, ועלה ארצה בגיל 30, עבד כאזרח עובד צה"ל בחה"א, היו לו מרפאות שיניים והיה במצב כלכלי מצויין, עד שפגש את הרב"ש (הרב ברוך שלום אשלג) בבני-ברק ומאז הפך להיות תלמידו ועוזרו האישי.

העמותה נקראת על שם של הרב"ש "בני ברוך".

לרב"ש היו מספר תלמידים, הרב הביא לרב"ש כ-40 תלמידים חדשים, וכל שבוע הרב"ש כתב מאמר לתלמידים והרב שיכפל וחילק ביניהם, הרב כבר אז היה דוגל בשקיפות והפצה בכל מחיר.

הרב"ש היה מקובל הראשון שלימד חכמת הקבלה לתלמידים לא-דתיים, והרב ממשיך דרכו בנאמנות.

הרב בשנת 1983 כתב 3 ספרים ברוסית על חכמת הקבלה והפיץ לכולם העולם.

השגה של מקבל לפי הדור, הרב פתח את חכמת הקבלה לכולם כולל לנשים, בלי הבדל של דת, גזע, לאום, מגדר, גיל.

בשנת 1991, הגיעו לרב כ-15 תלמידים דרך הפצת הספרים, לאחר מכן בשנת 1995 הגיעו כ-20 תלמידים דוברי עברית וצברים.

בשלב זה הרב ותלמידיו התחילו להקים קבוצות גדולות בכל העולם הכוללות נשים, עם דגש על הפצת חכמת הקבלה לכל מי מוכן לשמוע, "ואהבת לרעך כמוך" כפשוטו למטרה לגלות הבורא בתוך החיבור.

בשנת 1995, הרב בסיוע תלמידיו היו בין הראשונים שהקימו אתר באינטרנט kab.co.il והפיצו תכנים של חכמת הקבלה.

בתחילת שנת 1998, הרב עם 3 מתלמידיו עברו תאונה קשה, אשר בעזרת שאר התלמידים הצליחו להתרפא.

בתחילת שנת 2000, הרב בליווי תלמידיו התחילו לנסוע למדינות גדולות בעולם כדי להפיץ את חכמת הקבלה ולארגן קבוצות, והקימו כנסים בחו"ל וגם בארץ (בגני-תערוכה), אשר השתתפו פיזית כ-6,000 איש ועוד אלפים באופן וירטואלי בכ-30 שפות.

בין השנים 2006 עד 2016 תלמידי הרב הפיצו עיצון קבלה בתפוצה של כ-10,000 עותקים, בשנת 2007 נסעו להודו, והפיצו את העיתון, ובדרך זו הגיעו מספר תלמידים.

בשנת 2008, הוקמו ערוצי קבלה לעם בטלויזיה בכבלים "יס" ו"הוט", ודרך זו הצטרפו תלמידים רבים. הערוצים כללו כ-30 תוכניות שונות וכללו שיעור בוקר ושידורים חוזרים.