Home >> עצות וקטעים >> במהרה, בימינו
בני ברוך

במהרה, בימינו

הרצון בחברה טובה יותר מושך אור עליון לכל העולם.

אנחנו צריכים לצאת לרחובות ולשחק יחד עם הקהל את החברה המתוקנת. לא צריך להגיד כלום על מטרת הבריאה, אלא רק לנגן להם את המוסיקה שלנו, ולתת להם את הרצון לעולם טוב יותר. הרצון הזה כבר ימשוך את האור העליון ואנחנו נראה שאנשים שהיום בכלל לא מתעניינים בקבלה, תוך חודשיים יהיו קשורים אלינו בלב ובנפש. זה צריך להתגלות בעל העולם, במאסה, ומה שאנחנו משיגים ביגיעה ומאמץ הם ישיגו בקלות. נקווה שנצליח לעשות זאת נכון.