Home >> עצות וקטעים >> בלי הפצה לא תתקדם
התקדמות רוחנית

בלי הפצה לא תתקדם

ההתקדמות שלנו היא בתרומה לעולם, ובלי זה אין לנו זכות קיום.

ההתקדמות שלנו היא בכמה שאנחנו יכולים לתרום לעולם בכלל ולעם ישראל בפרט, בלי זה אין לנו זכות קיום. צריך לעשות פעם-פעמיים בשבוע ערב של הפצה במאהלים, להזמין אנשים ולדבר איתם. מי שלא משתתף בזה, מי שלא יכול להתגבר על העייפות, לא יכול להתקדם. מי שלא משתתף בהפצה אין לו מה לעשות איתנו כי חכמת הקבלה לומדים רק מעשיה – כמה שאתה דוחף את עצמך להפצה, ככה תתקדם.