Home >> מילון מושגים >> ביטחון
ביטחון

ביטחון

מהו ביטחון ברוחניות? השתוקקות יכולה להיות מָרַה ויכולה להיות מתוקה, הכול תלוי בחשיבות המטרה ובביטחון. ביטחון זה אור מיוחד שמאיר לי במצב שאין לי דבר, אבל הוא ממלא אותי, לא מנתק או מנטרל לי את ההשתוקקות, אלא נותן לי יכולת לסבול ולְפָתֵח אותה יותר ויותר.