Home >> עצות וקטעים >> בחירה חופשית
בחירה חופשית

בחירה חופשית

איפה בדיוק נמצאת הבחירה החופשית שלי? לפני שאתה נכנס לחברה יש לך בחירה חופשית, אחרי שאתה נכנס לחברה, הבחירה היא רק בלחזק קשר עם החברה. כלומר, הבחירה היא להוסיף כל הזמן מעצמי, כי בשאר הדברים אין לי בחירה בכלל, אני בובה על חוט. אחרי שהבורא מביא אותי לקבוצה, הבחירה היחידה שלי היא לאחוז בקבוצה ולהתכלל בה בכל מה שאפשר. אחרי שאני נתפס בחברה בצורה נכונה, אני תלוי בה, היא משפיעה עלי ואני לא יכול לבורח מההשפעה הזאת, אלא אני יכול רק להגדיל את השפעת הסביבה עלי.