Home >> כללי >> ארגון בני ברוך עם המבט קדימה לקירוב ואיחוד העם

ארגון בני ברוך עם המבט קדימה לקירוב ואיחוד העם

עמותת בני ברוך הוקמה לפני למעלה מ-30 שנה על ידי הרב דוקטור מיכאל לייטמן כאשר הארגון הציב לעצמו למטרה להביא למימוש את דרכו ושיטתו של בעל הסולם הרב יהודה לייב הלוי אשלג עליו השלום כלומר להביא אותנו באמצעות חוכמת הקבלה לחיים של אושר שלום ואחדות .

כול העניין הוא לטפל במחלה שנקראת אגו אנושי , והראשון שגילה את הבעיה של האנושות היה אברהם אבינו שטען שריחוק ושנאה לא יפתור את הבעיה , אלא מה שצריך לפי חוק ההתפתחות שבטבע שהחברה האנושית תגיע לאחדות . אברהם רצה לאחד בין כל הבבלים ולבנות את חברה מושלמת , אך כאשר הוא התחיל להפיץ בקרב הבבלים את שיטתו שנקראת שיטת החיבור המחייבת כנגד האגו האכזרי , מעטים בלבד רצו לשמוע על השיטה וכול השאר התפזרו ברחבי העולם . החכמה שמסבירה איך לגלות את הכוח החיובי שבטבע ואיך לאזן באמצעותו את האגו שלנו נקראת " חכמת הקבלה " . תלמידי אברהם קראו לעצמם ישראל ( ישר – אל ) , כלומר רצונם היה לגלות את הכוח שמנהל את המציאות אותו כוח האחדות שבטבע . 

כיום האנושות נמצאת בצומת דרכים שתקבע את הכיוון , כלומר או שאנו ממשיכים בשנאה ומלחמות ובסופו של דבר מלחמות עולם שלישית ורביעית ועד השמדת כדור הארץ , או פונים לכיוון חדש ובונים חברה חדשה שמבוססת על איחוד ואהבת הזולת מכיוון שאנו תלויים זה בזה , אז את הכוחות והביטחון להגיע לאותו חוף מבטחים אנו מושכים מאותו כוח האיחוד ששואפים להגיע אליו שהוא בעצם כוח הטבע הסובב אותנו וממלא את כול המציאות .

את תהליך התיקון של החברה האנושית חייב להוביל עם ישראל , למה ? מכיוון שאנו בעלי השיטה כלומר אותו אברהם שהזכרנו אותו למעשה שתל אצלנו את השיטה שאותה הוא בעצמו גילה בחיבור שלו עם כוח הטבע , ולכן עכשיו הזמן שעם ישראל מתוך האחדות שלו יעביר את השיטה לכול העולם ,ואם לא נעשה זאת בעצמנו אז אומות העולם פשוט ידחפו אותנו לעשות זאת , וזה יהיה לא נעים בלשון המעטה מכיוון שזה יגיע באמצעות מלחמות ועוד דברים לא נעימים .  

במאמרו " השלום " כתב בעל הסולם "שהטבע" והכוח העליון, "היינו הך הם". במילים אחרות, להגיע לאיזון עם הטבע , משמעו לפעול בדומה לכוח עליון . וכיצד פועל הכוח העליון ? הוא אוהב ונותן רק טוב .

ואילו אנחנו ? אנחנו חושבים רק על עצמנו , מנצלים ושונאים זה את זה . וכל עוד זהו המצב, הטבע העליון ימשיך ללחוץ עלינו במטרה להביא אותנו לאיזון עמו . וכיוון שבעולם הרוחני עקרון האיזון , או בשפת המקובלים " חוק השתוות הצורה " ,  הוא שנותן את הטון  לא ייתכן שבארץ ישראל ימשיך להתגורר עם שאינו תואם את השורש הרוחני שלו , אותו שורש המתבטא בצירוף המילים שמרכיב את שמו ישר-אל כלומר ישר אל הכוח העליון , כוח האהבה שגילה אברהם אבינו עוד בבבל העתיקה .

לצורך התגלותו של כוח האהבה בינינו , ורק לשם כך , קיבלנו את האפשרות להקים כאן מדינה . אם נשמש דוגמה רוחנית מוסרית לעולם כולו , נזכה לפריחה רוחנית ולשגשוג גשמי מפני שהשתיים תלויות זה בזו . אך אם לא נעשה זאת , החיים בישראל יהפכו לקשים והמדינה תידרדר לסכנה קיומית , למעשה ניתן להרגיש זאת כבר עכשיו , כפי שכתב בעל הסולם , " כל עוד שלא נגביה את מטרתנו מתוך החיים הגשמיים , לא תהיה לנו תקומה גשמית, כי אנו בני האידיאה ".