Home >> עצות וקטעים >> אני, סביבה, בורא
אני, סביבה, בורא

אני, סביבה, בורא

במה עלינו לדבוק כדי להגיע למטרה ולא להתפזר? יסוד החברה חייב להיות הכוונה לגדלות הבורא. זה חייב להיות הדבר הכי חשוב עבור כולם, ולמלא את הראש והלב של כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד צריך להרגיש את עצמו שייך ליסוד הזה כולו, בלב ונפש. אני דבוק לגדלות החברה כי היא מביאה אותי לגדלות הבורא. אם כל אחד ירגיש את זה כל הזמן ויפעל מתוך ההרגשה הזאת, נגיע למטרה בזמן קצר מאוד. מגדלות הסביבה לגדלות הבורא, וגדלות הבורא היא המטרה – זה חייב להיות בולט. סוף מעשה במחשבה תחילה. אם אנחנו רוצים להגיע לגדלות הבורא אנחנו צריכים לארגן סביבה שתיתן לי את החשיבות הזאת. היום זה מאורגן כך כי אני נמצא כאן, אבל אם מחר אני לא אהיה, זה יקרה כמו שקרה כשהרב"ש נפטר ואתם תתפזרו לאלף כיוונים.