Home >> עצות וקטעים >> אם רבים רק לומדים
בירור

אם רבים רק לומדים

בירור עושים רק על הדרך להשיג את הכוח הטוב. רב"ש כותב שקבוצה צריכה למנות לפחות 10 גברים. עם פחות מזה לא יהיו מספיק חילוקי דיעות וחיכוכים להתעלות מעליהם ולהתחבר. אם יש מריבות בקבוצה חייבי להפסיק הכל ולעסוק רק בלימוד ולדון איך אפשר להתעלות מעל המריבות. על היחסים הרעים לא עושים בירור. הבירור הוא רק על הדרך להשיג את הכוח הטוב.