Home >> שיעורי קבלה >> אל תצטער
אל תצטער

אל תצטער

עלינו לראות מה תלוי בנו היום. העבר הוא באחריות ההשגחה העליונה. אתה אף פעם לא פועל לפי מה שכתוב בספרים, וכאשר יש התגברות של הרצון החדש שמתגלה, תמיד תמצא במה לא היית בסדר. קודם לא הבחנת שאתה לא בסדר, ועכשיו אתה מבחין בזה. ככל שיבואו רצונות חדשים, גדולים יותר, תראה ברזולוציה מדויקת יותר עד כמה שלא היית בסדר במצב הקודם. זה מצב טוב. 
אסור לנו להצטער על העבר, כי מה שעבר הוא כבר באחריות ההשגחה העליונה. עלינו לראות מה תלוי בנו היום. ומה יוצא מזה על ידי הבורא מחר.